WeOffice hjälper er att ta fram och implementera ett arbetssätt som stöttar er att uppnå era mål & visioner
Våra tjänster

– Vi utför punktinsatser i form av förstudier, föreläsningar, workshops, enkätundersökningar och mätning av nyttjandegrad

– Vi arbetar rådgivande med styrgrupp och projektledare

– I fem steg projektleder vi förändringsarbeten genom nulägesanalys, lösningsförslag, upphandling av tjänster, genomförande samt uppföljning av förändringen.

Förändring utifrån förutsättningar

WeOffice utgår från lokalers fysiska utformning, IT samt organisationens mål och visioner. Utifrån dessa tre ben tar vi tillsammans med kunden fram ett arbetssätt som är anpassat till den verksamhet som ska drivas. Vi tror på den flexibla organisationen men vet också att flexibilitet kan uppnås på flera olika sätt. Därför fastnar vi inte i begreppen aktivitetsbaserat, flexkontor, kontorslandskap m.m. Vi låter oss inspireras av olika kontorstyper och arbetssätt och utifrån vår kunds behov implementerar vi den lösning som passar organisationen bäst.

Engagemang och motivation i förändring

Vad medarbetarna gör är centralt för organisationen att nå sitt mål. Platsen, IT och ledarskapet är hörnstenar som skapar förutsättningar för ett nytt arbetssätt, men vid en omställning till nytt arbetssätt är det lika viktigt att skapa engagemang och motivation som gör att den kortsiktiga belastningen inte hindrar medarbetarna att ställa om.

WeOffice stöttar er som överväger eller beslutat om en förändring i arbetssätt. Utifrån ert behov av flexibilitet hjälper vi er att ställa om till ett arbetssätt där ni bättre kan uppnå era mål och visioner.

Förändring till nytt arbetssätt

Många organisationer utvecklar sin flexibilitet i arbetssätt där aktivitetsbaserat arbetssätt, teambaserat arbetssätt eller kontorslandskap med kreativa och flexibla ytor (även kallad kombikontor) är vanliga alternativ man väljer mellan. Dessa lösningar ger olika möjligheter och kräver olika förutsättningar för att fungera optimalt. Vi kan hjälpa er att förstå vilken lösning som lämpar sig mest för er organisation och era mål framåt.

Vilka vi är

För oss är helheten i fokus. Vi arbetar metodiskt och strukturerat när vi kartlägger behov, tar fram lösningsförslag och driver förändringsprojekt. Våra utgångspunkter är kunskap och erfarenheter om arbetssätt, arbetsmiljö, organisationsstrukturer samt hur människor beter sig i förändring. Verksamheten drivs av change management konsulten Aram Seddigh. Aram är ekonom, leg. psykolog och doktor i arbets- och organisationspsykologi.

Ta kontakt